You Can Donate Directly To FutureNet Foundation’s FTO Wallet Now

Breaking news! Do you pay in FuturoCoin? From now you can support the projects of the Futurenet Foundation by donating directly to foundation’s FTO wallet!

✏️Futurenet Foundation Wallet Number:
FtKUwxzoW9PbmJn1TAUyzydwYW9VgkuA46

Soon we will publish update of Top 10 Foundation’s Donors!

#FTO | #FutureNetFoundation | CoinDeal | FuturoCoin

Image may contain: text

Helping Boy Get To United States For Operation

FutureNet Foundation – Mikołaj

4-letni Mikołaj urodził się z brakiem kości strzałkowej, krótszą kością piszczelową i zdeformowaną stopą, bez 3 paluszków.Ze względu na złożoność schorzenia, żadna placówka w Polsce nie zgodziła się na operację, a jedyną formą pomocy miała być amputacja nogi.Dzięki wsparciu Fundacji FutureNet udało się zmniejszyć kwotę potrzebną na sfinansowanie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i operacji, która przybliży chłopca do spełnienia marzenia o postawieniu pierwszego samodzielnego kroku. Zostań darczyńcą Fundacji FutureNet – przekaż darowiznę, która zasili kolejne projekty: http://futurenetfoundation.org/about-fundation/#FNFoundation | #NetworkThatHelps | #FutureNet

Posted by FutureNet Foundation on Thursday, May 17, 2018

4-Year-Old Santa was born with a lack of bone, a shorter bone and a deformed foot, without 3 fingers.
Due to the complexity of the disease, no facility in Poland agreed to surgery, and the only form of aid was to amputate the leg.
Thanks to the support of the foundation foundation, we have managed to reduce the amount needed to finance the trip to the United States and the operation that will bring the boy closer to his dream

Become a donor of the futurenet foundation – give a donation that will power more projects: http://futurenetfoundation.org/about-fundation/

#FNFoundation | #NetworkThatHelps | #FutureNet